A Deputación da Coruña concede axudas aos investimentos da A.C. Mar de Muros

Subvencionado pola Deputación da Coruña

Subvencionado pola Deputación da Coruña

A Deputación da Coruña subvenciona os investimentos realizados pola A.C. Mar de Muros en 2023.

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2023/09/08/2023_0000007234.pdf

2023-0000007234 – Concesión definitiva