Outro intento para conservar o Patrimonio Marítimo da provincia da Coruña